شرکت کارگزاری سهم آشنا
آخرین اخبار بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی

خرید و فروش اوراق، مدیریت دارایی صندوق، سبد و مشاوره
خرید و فروش در بورس معاملات آتی سکه و پذیرش شرکت ها در بورس

گزارش معاملات شرکت‌های فعال زیرمجموعه پتروشیمی باختر در بورس کالا سال ۹۶

 

بررسی وضعیت شرکت های فعال زیرمجموعه پتروشیمی باختردر بورس کالا

 

پتروشیمی باختر

شرکت پتروشیمی باختر از چندین شرکت مختلف تشکیل شده که چهار شرکت مهم و فعال آن در بورس کالا عبارت است از:

۱- پتروشیمی کردستان
۲- پتروشیمی لرستان
۳-  پتروشیمی مهاباد
۴-  پلیمر کرمانشاه

واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا
تهیه کننده: حسام معصومی
تاریخ مورد بررسی از تاریخ ۹۶/۱/۱ تا ۹۶/۱۲/۲۹

© شرکت کارگزاری سهم آشنا | بازدیدکنندگان آنلاین: 148 نفر
English Iran