شرکت کارگزاری سهم آشنا
آخرین اخبار بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی

خرید و فروش اوراق، مدیریت دارایی صندوق، سبد و مشاوره
خرید و فروش در بورس معاملات آتی سکه و پذیرش شرکت ها در بورس

گزارش معاملات فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۷ شرکت پتروشیمی خراسان در بورس کالا

 چکیده

بورس کالا بازاری متشکل و سازمان یافته است که در آن به طور منظم کالاهای معینی با روش هایی مشخص مورد معامله قرار میگیرند . معمولا در این بازار تعداد زیادی از عرضهکنندگان، کالاهای خود را به خریداران عرضه می نمایند . هرچند از نظر تئوری طبقهبندیهای متعددی برای بورس کالا وجود دارد؛ اما با گسترش بازارها، عملا چندین نوع ازنظام های اقتصادی بورس کالا در قالب یک تشکل متمرکز قرار گرفته است. به طور معمول بورسهای کالایی را در کنار بورسهای اوراق بهادار تعریف میکنند. رسم است که کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… در بورس کالا داد و ستد می شوند.

ایجاد بورس کالا ، آهنگ نوید بخشی برای رفع مهمترین بخش از فرآیند عملیات یک واحد تولیدی است. تولیدکنندگان می توانند با استفاده از ابزارهای داد و ستد در بورس ، در برابر نوسانات قیمت ایمن شوند و با خرید و فروش قراردادهای سلف و آتی، ریسک قیمت را پوشش دهند. بازرگانان نیز می توانند با همین روش با اطمینان خاطر بیشتری از قیمتهای آتی برای صادرات و واردات محصولات موردنظرشان تصمیمگیری نمایند. صنایعی که مواد عرضه شده در بورس کالا را به عنوان مواد اولیه خود دریافت می نمایند، نقش بسیار مهمی در بازاربرعهده دارند. طبیعتا این صنایع نیز برای برنامه ریزی تولید خود، تمایل دارند از خطرات ناشی از نوسان قیمتها ایمن شوند و با برآوردی مطمئن از قیمت تمام شده، به تولید اقتصادی بپردازند.

واحد تحقیق و توسعه شرکت کارگزاری سهم آشنا
تهیه کننده: حسام معصومی
تاریخ مورد بررسی از تاریخ ۹۶/۱/۱ تا ۹۷/۲/۳۱

© شرکت کارگزاری سهم آشنا | بازدیدکنندگان آنلاین: 54 نفر
English Iran