تامین مالی

کارگزاری سهم آشنا به پشتوانه مجوزهای مشاور عرضه و پذیرش دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار و با بهره‌گیری از تیم کارشناسی مجرب خود در واحد مدیریت خدمات مالی آمادگی دارد در حوزه‌های تامین مالی و مشاوره عرضه را به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران رائه نماید. تصمیم‌گیری‌ها به منظور تامین سرمایه مربوط به ساختار سرمایه و هم‌چنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن‌ها است. امروزه بازار پول و سرمایه دو محور اصلی تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌های تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. از آنجایی که دیگر بازار پول به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مالی شرکت‌های مختلف باشد و تأمین مالی از طریق منابع بازار پول، نقدینگی را افزایش داده و موجب ایجاد تورم می‌شود. بازارهای سرمایه در واقع می‌توانند در ایجاد سیاست‌های ضدتورمی نقش موثری ایفا نمایند.تأمین مالی در بازار سرمایه عمدتاً مبتنی بر ابزار سهام، ابزار بدهی و ابزارهای ترکیبی است.

خدمات مشاوره تأمین مالی به دنبال ترسیم نقشه راه تأمین مالی مشتریان از طریق بازار اوراق بهادار و سایر روش‌هاست که تحت عنوان خدمات “مشاوره عرضه” هم از آن یاد می‌شود. کارگزاری سهم آشنا پس از بررسی طرح توسعه یا پروژه‌های جدید یا تأمین سرمایه در گردش در بنگاه‌های اقتصادی، اقدام به تهیه بسته تأمین مالی متقاضی نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم و تهیه مستندات مورد نیاز نهادهای نظارتی شامل حسابرسان و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اخذ مجوز انتشار و عرضه عمومی مبادرت می‌ورزد.

شرکت کارگزاری سهم آشنا برای تامین مالی شرکت‌ها با بکارگیری روش‌های مختلف و با استفاده از بستر مقررات بازار سرمایه و پول آمادگی ارائه خدمات زیر را به مشتریان خود دارد. تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراق بهادار با توجه به نیازهای مشتریان و الزامات موجود به شیوه‌های زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

۱) روش‌های انتشار سهام (افزایش سرمایه)

یکی از گزینه‌های اصلی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده از منابع سهامداران از طریق افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید می‌تواند با منابع سهامداران موجود انجام شود و یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامدارای و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. در این فرآیند، سهامداران شرکت با جذب منابع مالی جدید و یا جلوگیری از خروج منابع فعلی از مزایای حاصل از این نوع تأمین مالی منتفع می‌شوند. افزایش سرمایه از محل‌های زیر انجام می‌پذیرد:

 • مطالبات سهامداران
 • آورده نقدی
 • سود انباشته
 • سایر اندوخته‌ها
 • تجدید ارزیابی دارایی‌ها

۲) انتشار اوراق بدهی:

گاه، بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند به جای بکارگیری منابع مالکان یا شرکای جدید از طریق استقراض، نیازهای مالی خود را مرتفع نمایند. در صورتی که بنگاه اقتصادی از اعتبار و اندازه مناسبی برخوردار باشد، می‌تواند به جای بهره‌مندی از واسطه‌های مالی نظیر بانک یا موسسات اعتباری با انتشار اوراق بدهی به طور مستقیم از بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز خود را تجهیز نماید. در حال حاضر انواع اوراق بدهی قابل انتشار به شرح زیر است:

 • اوراق مشارکت
 • اوراق گواهی سپرده عام یا خاص
 • اوراق اجاره
 • اوراق مرابحه
 • اوراق استصناع
 • اوراق سلف موازی استاندارد