صرافی سهم آشنا

 

شرکت کارگزاری سهم آشنا با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در زمینه ارایه خدمات اعم از خرید و فروش اوراق بهادار، مشاوره عرضه و پذیرش، خدمات تامین مالی، تاسیس و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت سبد اوراق بهادار، مشاور سرمایه گذاری و پردازشگری اطلاعات مالی از طریق بازار سرمایه به عنوان بخش خصوصی، جهت تکمیل خدمات مالی خود در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵، صرافی سهم آشنا را پس از اخذ تمامی مجوزهای لازم جهت تمام فعالیت های ارزی و مسکوکات از سوی بانک مرکزی به شماره مجوز ۲۴۸۵۳۱ تاسیس و راه اندازی نموده و آمادگی ارایه خدمات به شرح ذیل است: