مراحل قبل از تالار معاملات

 

دریافت کد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست قبل از شروع به فعالیت در بورس کالا اقدام به اخذ کد نمایند در حال حاضر اشخاص حقیقی تنها در رینگ محصولات کشاورزی ، قرارداد آتی ، سیمان و رینگ صادراتی می توانند اقدام به خرید نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد حقیقی

 
 1. تکمیل فرم های مربوط به درخواست کد اشخاص حقیقی
 2. کپی شناسنامه
 3. کپی کارت ملی

لازم به ذکر تمامی مدارک فوق توسط کارگزار برابر اصل می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد اشخاص حقوقی

 
 1. تکمیل فرم های مربوط به درخواست کد اشخاص حفوفی
 2. کپی اساسنامه
 3. کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 4. کپی آخرین آگهی روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیئت مدیره و دارنگان امضا ی مجاز شرکت
 5. صورت های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی
 6. کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

لازم به ذکر تمامی مدارک فوق توسط کارگزار برابر اصل می گردد.

نحوه اعلام عرضه محصولات

 

اطلاعات هر عرضه می بایست ۲۴ ساعت قبل از زمان عرضه توسط شرکت بورس کالای ایران اطلاع رسانی گردد که مرجع اصلی اطلاع رسانی در این خصوص ، پرتال بورس کالا به آدرس : www . Ime.co.ir می باشد این زمان برای کالای صادراتی ۵ روز می باشد .

ارائه سفارش خرید

 
 • خریداران می بایست حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع تالار معاملات سفارش های خرید خود را در فرم سفارش خرید تکمیل و به کارگزار ارائه نماید
 • پرداخت پیش پرداخت که درصدی از ارزش معاملات می باشد الزامیست . این میزان از ۱۰ الی ۱۰۰ درصد متغیر بوده که توسط بورس کالا تعیین می گردد.( ماده ۷ دستورالعمل ثبت سفارش کالا

زمانبندی تالار معاملات

 
 • نام رینگ
 • محصولات کشاورزی
 • محصولات صنعتی
 • محصولات صادراتی
 • فرآورده های نفت و پتروشیمی
 • معاملات قراردادهای آتی
 • ساعت شروع
 • 10:00
 • 10/30
 • 12/30
 • 13/30
 • 10-19

نحوه انجام معاملات

 

معاملات بر اساس حراج حضوری تک نرخی با استفاده از ابزار و سامانه الکترونیکی در چهار دوره زمانی انجام می گیرد.

 

دوره زمانی سبز رنگ

 

دوره زمانی زرد رنگ

 
 1. ابتدای شروع معاملات
 2. امکان اضافه یا حذف نمودن سفارش برای خریدار و فروشنده وجود دارد
 3. در این دوره زمانی هیچ گونه اولویت قیمتی و زمانی وجود ندارد
 4. عدم انجام معامله حتی در صورت تساوی قیمت از سوی خریدار و فروشندi
 1. عدم امکان ورود سفارش جدید
 2. عدم امکان حذف سفارش ها
 3. امکان افزایش حجم عرضه در ۲۰ ثانیه اول و کاهش نرخ تا پایان زمان زرد از سوی فروشنده
 4. امکان کاهش حجم تقاضا از سوی خریدار ( قبل از پذیرفتن قیمت عرضه کننده ) و افزایش قیمت پیشنهادی کالا
 5. این دوره در صورتیکه خریدار و فروشنده طی دوره به توافق بر قیمت نرسند برای یک نوبت دیگر قابل تمدید می باشد.
 6. در صورتیکه خریداران و فروشنده بر فیمتی توافق نمایند و میزان تقاضا از عرضه کمتر باشد معامله انجام شده و مازاد عرضه نسبت به تقاضا به سامانه عرضه مازاد ( مچینگ ) منتقل می گردد.

نکته: در صورتیکه تقاضایی که قیمت عرضه کننده را پذیرفته است از حداقل حجم جهت کشف نرخ کمتر باشد معامله انجام نمی گیرد . این میزان از سوی بورس کالا تعیین و اطلاع رسانی می گردد.

نکته: در صورتی که بر روی یک کالا هیچ معامله ای صورت نپذیرد کالا به دلیل عدم کشف نرخ کالا وارد سیستم عرضه مازاد (مچینگ) نمی شود.

دوره زمانی آبی رنگ

 

این دوره جهت نظارت از سوی ناظر در ارتباط با صحت معاملات انجام شده می باشد و هیچ تغییری در سیستم رخ نخواهد داد.

دوره زمانی قرمز رنگ

 

در صورت فزونی تقاضایی که قیمت عرضه کننده را پذیرفته باشند بر کل میزان عرضه در دوره زمانی زرد رنگ این دوره بلافاصله پس از دوره زمانی زرد رنگ شروع می شود.

 1. دوره حراج
 2. غیر قابل تمدید