سرمایه گذاری خارجی

شرکت کارگزاری سهم آشنا با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در بازار سرمایه ایران موفق شده است به عنوان یکی از معدود کارگزاران که دارای شعب خارج از کشور (لندن و تورنتو) است در جذب سرمایه گذار خارجی در بازارسرمایه ایران ایفای نقش نماید. این امر با تلاش مدیریت و پرسنل با انگیزه کارگزاری سهم آشنا با سختی های بسیار و البته تلاش مستمر انجام گرفته تا علاوه بر فراهم کردن مقدمات پیوستن بازار سرمایه ایران به بازار‌های جهانی، مسیر تازه‌ای را در تامین سرمایه،منابع و جذب نقدینگی از بازار‌های بین المللی و در نهایت رونق اقتصادی کشور بگشاید.

ضروریست یادآوری شود که جذب سرمایه گذار خارجی منوط به رشد رویههای خدمت رسانی و ارائه گزارشات با کیفیت بی نظیر بالاست امری که ما مفتخریم توانسته ایم با تلاش بسیار در برآورده کردن نیازهای سرمایه گذاران به آن عمل کنیم.

سهم عمده ای از سرمایه گذاری خارجی از طریق چند کارگزاری محدود در بازار سرمایه ایران جذب شده است که کارگزاری سهم آشنا در این بین حائز جایگاه ویژهای است.