شماره حساب های بورس اوراق بهادار

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR77 0560 0849 0400 0041 9170 02 849-40-41917-2 849 سی تیر جاری سامان
IR98 0170 0000 0010 1732 1090 06 0101732109006 695 بورس سیبا ملی
IR40 0120 0000 0000 1770 8877 33 1770887733 62059 حافظ جام ملت
IR77 0550 0106 0020 0010 8030 01 106-2-10803-1 106 حافظ جاری اقتصادنوین
IR24 0570 0256 0110 1419 8640 01 256-11-1419864-1 256 حافظ جاری پاسارگاد
IR31 0190 0000 0010 9806 2180 03 0109806218003 1833 حافظ سپهر صادرات
IR50 0660 0000 0010 0003 4860 05 0100003486005 0129 حافظ جاری دی
IR20 0180 0000 0000 0166 6204 14 0166620414 165 انقلاب جاری تجارت
IR95 0650 1214 0110 2200 0220 01 1214-11-2200022-1 1214 سعادت آباد جاری حکمت ایرانیان
IR68 0640 0132 0071 0015 8280 01 132-71-15828-1 132 سعادت آباد جاری گردشگری

شماره حساب آتی سهام

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR87 0560 0849 0430 0041 9170 01 849-43-41917-1 849 سی تیر جاری سامان

شماره حساب های صندوق سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR35 0560 0849 8100 1533 3150 01 849-810-1533315-1 849 سی تیر کوتاه مدت سامان
IR76 0170 0000 0021 6613 9430 02 0216613943002 695 بورس کوتاه مدت ملی
IR76 0510 0103 8500 0191 7850 01 103-850-191785-1 103 سعادت آباد کوتاه مدت موسسه اعتباری توسعه
IR26 0120 0200 0000 4070 9518 61 4070951861 6211/7 بورس کالا کوتاه مدت ملت

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR14 0560 0849 8100 0041 9170 02 849-810-419117-2 849 سی تیر کوتاه مدت سامان

شماره حساب های صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR34 0560 0849 8100 4091 7170 01 849-810-4191717-1 849 سی تیر کوتاه مدت سامان
IR13 0170 0000 0021 8599 2540 00 0218599254000 695 بورس بلند مدت ملی
IR56 0510 0103 8500 0211 4880 01 103-850-211488-1 103 سعادت آباد کوتاه مدت موسسه اعتباری توسعه
IR65 0660 0000 0020 0966 0920 02 0200966092002 129 حافظ کوتاه مدت دی
IR04 0650 1103 8010 1519 7410 01 1103-810-1519741-1 1103 فرحزادی کوتاه مدت حکمت
IR89 0700 0405 0022 2730 0000 01 405-2730000-1 405 سعادت آباد جاری رسالت

شماره حساب های صندوق جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR95 0560 0849 8100 2189 8760 01 849-810-2189876-1 849 سی تیر کوتاه مدت سامان
IR07 0700 0405 0022 3664 9740 01 405-3664974-1 405 مرکزی جاری رسالت
IR03 0570 0203 8101 2308 9051 01 203-8100-12308905-1 203 سعادت آباد کوتاه مدت پاسارگاد
IR18 0650 1214 8410 1667 3740 01 1214-841-1667374-1 1214 سعادت آباد کوتاه مدت حکمت ایرانیان
IR87 0170 0000 0011 0350 8210 07 0110350821007 سعادت آباد جاری ملی

شماره حساب آموزش

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR58 0560 0849 7100 0041 9170 01 849-710-41917-1 849 سی تیر کوتاه مدت سامان

شماره حساب های سبدگردانی

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR39 0560 0849 0400 0041 9170 07 849-40-41917-7 849 سی تیر کوتاه مدت سامان
IR93 0550 0106 0020 0010 8030 04 106-2-10803-4 106 حافظ جاری اقتصادنوین

شماره حساب های بورس انرژی

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR48 0170 0000 0010 9149 5480 04 0109149548004 695 بورس جاری ملی
IR71 0120 0000 0000 4537 3584 11 4537358411 6211/7 بورس کالا جاری ملت

شماره حساب بورس کالا

شبا شماره حساب کد شعبه شعبه نوع حساب نام بانک
IR71 0120 0000 0000 0868 8943 60 8688943/60 6211/7 بورس کالا جاری ملت

شماره کارت های مجازی

شماره کارت بانک
6037-9913-1249-1867 ملی
6219-8610-0192-0544 سامان