تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری

یکی از خدمات کارگزاری سهم آشنا که توسط واحد مدیریت خدمات مالی این مجموعه ارائه می شود تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری به منظور تامین سرمایه است. به عنوان نمونه یکی از روش¬های تأمین مالی پروژه¬های عمرانی و ساختمانی، تأسیس صندوق زمین و ساختمان و صندوق پروژه است.در صندوق¬های زمین و ساختمان؛ اقدام به جمع¬آوری پس¬اندازهای خرد و کلان و اختصاص آن به ساخت پروژه ساختمانی مشخص می¬گردد و پس از اتمام مراحل ساخت، فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و تقسیم عواید ناشی از آن میان سرمایه¬گذاران، توسط مدیر صندوق صورت خواهد گرفت.

در صندوق¬های پروژه به منظورانجام پروژه‌ی مورد نظر در چارچوب اساسنامه و با رعایت مقررات، یک شرکت سهامی خاص به نام “شرکت پروژه تأسیس می¬گردد که آن شرکت، پس از تکمیل و آغاز مرحله بهره¬برداری تبدیل به یک شرکت سهامی عام شده و در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرش و قابل معامله می¬شود. پس از ساخت پروژه و با تبدیل به سهامی عام شدن و عرضه سهام شرکت پروژه، فعالیت صندوق پایان پذیرفته، تمامی دارایی¬ها و بدهی¬های صندوق به شرکت پروژه منتقل شده و به دارندگان واحدهای سرمایه-گذاری صندوق، به همان نسبت، سهام شرکت پروژه واگذار می¬گردد.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه به منظور سرمایه گذاری جهت راه اندازی کسب و کار‌های نوپا و شرکت‌های کوچک و با تانسیل رشد بلند مدت تاسیس می‌گردد. این نوع سرمایه گذاری بیشتر توسط گروه‌های سرمایه گذاری بزرگ از جمله شرکت‌های تامین سرمایه و سایر نهاد‌های مالی انجام می‌شود و از سویی برای شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌هایی که سابقه فعالیت و توانایی و اعتبار انتشار اوراق بدهی را ندارند، رایج است. در این صندوق، صاحبان سرمایه می‌توانند در تصمیمات شرکت‌ها اظهار نظر کنند و در حقوق صاحبان سهام شریک شوند، در نتیجه بعد از جذب سرمایه بخشی از کنترل شرکت از دست مالکان این شرکت‌ها خارج خواهد شد.